Assegurança de comunitats de propietaris, què cal saber

Hem de començar dient que les assegurances que cobreixen una comunitat de propietaris són de caràcter voluntari a gairebé tot el territori espanyol, amb excepció de la Comunitat Valenciana i la Comunitat de Madrid, que tenen una legislació pròpia que regula i obliga a la contractació d’aquesta assegurança. A la resta del territori, doncs, no és obligat per llei, tot i que els estatuts propis de la comunitat de veïns poden indicar aquesta obligatorietat que s’haurà de complir.

Per tant ens trobem davant una assegurança de lliure contractació, que un percentatge molt alt de les comunitats de propietaris del país decideix tenir. Per quin motiu? Doncs perquè la principal finalitat d’aquest producte és cobrir la responsabilitat civil a tercers per danys causats per qualsevol element comú de l’edifici: la façana, teulats, escales, ascensors, finestres, balcons, etc.

Si una comunitat no tingués contractada aquesta assegurança, els veïns copropietaris en conjunt haurien de fer-se responsables dels danys provocats per sinistres que afectessin als elements abans descrits, i per tant, haurien d’assumir els costos de reparació materials i personals del sinistre. És per aquest motiu que la contractació d’una pòlissa de comunitat és del tot recomanable sempre.

Així doncs, quines garanties ha de tenir una pòlissa de comunitat?

Avui en dia aquest tipus de pòlissa s’anomena “de multirrisc” ja que cobreix diferents garanties en uns sol producte, però les dues cobertures imprescindibles són:

  • Danys a l’edificació o continent, deguts a incendis, explosions, electricitat, etc.
  • Cobertura de Responsabilitat Civil

Danys a l’edificació o continent, deguts a incendis, explosions, electricitat, etc.

Un sinistre d’aquest tipus pot suposar una catàstrofe econòmica pels copropietaris si la comunitat no està assegurada. Per garantir-ne la millor cobertura és molt important la valoració correcta del continent, declarant els metres quadrats construïts reals  de vivendes, locals comercials, garatges, trasters, etc.

La incorrecció en la declaració dels metres quadrats pot fer que la prima variï molt, i el que és més important, pot fer que en cas de sinistre la companyia apliqui una depreciació de la indemnització per infraassegurança, és a dir, per haver declarat menys superfície i per tant haver assegurat menys capital (i pagat menys). Sovint el peritatge de l’immoble per part de la companyia facilita aquesta correcció en les dades de l’edifici a la hora de confeccionar la pòlissa, per tant és un servei que cal aprofitar.

També cal dir que el correcte manteniment de l’edifici és vital per poder minorar els possibles riscos existents en una comunitat, i que aquest manteniment no està cobert per l’assegurança sinó que és obligació legal de la pròpia comunitat fer-lo.

Cobertura de Responsabilitat Civil

Potser la garantia més important en aquest tipus d’assegurances, ja que cobreix els possibles danys que la comunitat pugui fer a un tercer. Ha de tenir un capital assegurat prou elevat com per garantir la indemnització per sinistres molt greus, com per exemple la mort d’un vianant per caiguda de parts de façana, encara que aquest no és el fet més habitual a la hora d’utilitzar aquesta garantia en aquestes pòlisses.

Els sinistres més freqüents en comunitats de veïns i que utilitzen la garantia de Responsabilitat Civil són els provocats per l’aigua (canonades, filtracions, etc) entre diferents copropietaris. Si es té contractada aquesta garantia, aquests sinistres estan emparats i seran indemnitzats per la companyia d’assegurances, i no per la comunitat de veïns en sí mateixa.

En cas de catàstrofes naturals com terratrèmols, temporals de grans magnitud (les anomenades DANA), vents superiors a 120km, grans inundacions, serà el Consorci de Compensació d’Assegurances qui indemnitzarà els sinistres provocats, però sempre i quan existeixi una pòlissa contractada per la comunitat de propietaris.

Scroll to Top