Assegurances per Empreses

Multirriscos de comerç, oficines i pimes, Responsabilitats Civils professionals, Assegurances de Crèdit, Ciberriscos …

Una empresa, així com un treballador autònom, estan exposats a molts riscos de diferents tipus diàriament. Depenent del tipus d’activitat desenvolupada, aquests riscos poden suposar imprevistos o afectacions de diferent gravetat, tant per l’espai físic de treball (nau industrial, despatx, comerç) com pels treballadors, clients, proveïdors i el patrimoni empresarial.

Les assegurances destinades a l’exercici d’una activitat professional et protegeixen de tots aquests riscos, ajudant a prevenir-los i solucionar-los quan succeeixin. T’oferim diferents tipus:

  • Assegurances de pimes, comerç, oficines: acostumen a ser multirisc, és a dir asseguren diferents ítems, com l’espai físic de treball contra danys materials (incendi, inundacions, danys per aigua), robatoris i la responsabilitat civil de l’empresa envers tercers (per tipus d’activitat, per acció dels treballadors, etc.). També es poden assegurar pèrdues de beneficis degudes a un sinistre o l’avaria de maquinaria.
  • Assegurances de Responsabilitat Civil: protegeixen el patrimoni de l’empresari o autònom, fent-se càrrec de possibles indemnitzacions per danys causats a tercers o despeses per defensa en reclamacions. N’existeixen per a professionals, per a activitats concretes, per la responsabilitat de directius/administradors, etc.
  • Assegurances d’accidents de conveni: asseguren els accidents que pugui tenir qualsevol treballador donat d’alta en el TC2 dins l’àmbit de la seva activitat en l’empresa. Les garanties són diferents segons el tipus de conveni, i alguns convenis, com el de la construcció, obliguen a la contractació d’aquest tipus d’assegurances.
  • Assegurances de transport: es cobreixen els danys que puguin sofrir les mercaderies degudament embalades quan són transportades, segons el mitjà de transport (terrestre, nàutic, aeri…) i la naturalesa de la mercaderia.
  • Assegurances de crèdit: asseguren el risc comercial de l’empresa, protegint-la de la morositat i/o insolvència dels seus clients. Ofereixen protecció, informació i recobrament, assessorant les empreses i aportant la tranquil·litat necessària per poder fer créixer el seu negoci de forma segura.
  • Assegurances de ciberriscos: ofereixen protecció a l’empresa contra els riscos cibernètics que poden paralitzar l’activitat i afectar-la financerament, com suplantacions d’identitat, fraus cibernètics, filtracions de dades personals o robatori de dades.

La nostra feina com a corredoria és la d’oferir, mitjançant un estudi comparatiu, el producte que s’ajusti millor a les necessitats de la teva activitat econòmica.

Demana pressupost sense compromís

Informació bàsica sobre la protecció de dades. Responsable: SEGURAMIDA. Finalitat: desenvolupar la seva activitat comercial i remetre comunicacions comercials als usuaris (en cas que ens autoritzin a això). Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: SEGURAMIDA i proveïdors legitimadors externs. Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica en la informació addicional. També es pot instar reclamant davant de l'Agència Espanyola de Protecció de dades.
Scroll to Top