Avís legal

El lloc web i el domini seguramida.com corresponen a SEGURAMIDA, de titularitat de SEGURAMIDA 17600 S.L., amb NIF B55346431, domicili al C/ Lasauca, 8 despatx 5 de Figueres (CP 17600) i correu electrònic seguros@seguramida.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a SEGURAMIDA, o a tercers que han autoritzat el seu ús.

SEGURAMIDA presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. SEGURAMIDA autoritza el seu ús exclusivament amb aquestes finalitats.

Qualsevol ús d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a SEGURAMIDA, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a seguramida.com (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que SEGURAMIDA actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas de que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.

Per això SEGURAMIDA manifesta que les referències dels serveis que es presenten al seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a SEGURAMIDA fins a la contractació expressa d’una comanda.

SEGURAMIDA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web.

SEGURAMIDA no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’estat espanyol.

Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Scroll to Top