Vull llogar la meva vivenda, quines assegurances haig de tenir?

Quan el propietari d’una vivenda, ja sigui un pis o una casa, decideix arrendar-lo, sovint se li presenten dubtes: ha d’assegurar l’immoble? El llogater ha de tenir una pòlissa propia? Com protegir-se enfront a possibles impagaments de la renda?

Partim de la base que a l’Estat espanyol l’assegurança de la vivenda no és obligatòria per llei, excepte si l’immoble està hipotecat (llavors segons el Reial Decret 716/2009 s’ha d’assegurar obligatòriament com a mínim amb cobertura per incendi) o si en el contracte de lloguer d’aquest immoble s’estipula aquesta condició concreta.

En el cas de ser propietari d’una vivenda amb càrrega hipotecaria, cal tenir en compte que actualment no és obligatori contractar l’assegurança amb l’entitat bancaria del préstec, sinó que es pot escollir lliurement la companyia asseguradora i fer una pòlissa on hi figuri el banc com a beneficiari.

Així doncs, si la vivenda no està hipotecada no cal assegurar-la en cas de llogar-la a un tercer?

La nostra recomanació és que sí que s’asseguri, doncs d’aquesta manera s’estarà cobert davant possibles imprevistos, tant quotidians (goteres, humitats) com més greus econòmicament (robatoris, incendis, responsabilitats civils…).

Com a propietari, convé estar tranquil tenint assegurat el seu bé, ja que com hem dit abans, a menys que s’estipuli específicament al contracte que l’inquilí ha de contractar una pòlissa de la llar particular (fet que cada vegada més es recomana des del sector immobiliari quan es gestiona un contracte de lloguer), si el llogater no ha assegurat la seva llar ens podem trobar que el cost d’un sinistre hagi d’anar a càrrec de la nostra butxaca.

La millor combinació és que el propietari tingui una pòlissa que asseguri el continent (l’edificació i els elements fixes) i un petit capital de contingut (depenent de si hi deixa mobiliari i electrodomèstics, o no), i que l’inquilí tingui una pòlissa pròpia que asseguri el seu mobiliari, electrodomèstics i béns personals, juntament amb un capital de responsabilitat civil.

L’altra pòlissa altament recomanable de contractar quan es decideix arrendar la vivenda és la que garanteix la reclamació i defensa jurídica en cas d’impagament de les rendes i actes vandàlics a l’immoble, juntament amb una indemnització per les rendes impagades.

Aquestes pòlisses, anomenades “de protecció de lloguers”, confereixen tranquil·litat al propietari a la hora de llogar el seu immoble.

Scroll to Top